Webbutveckling med WordPress

wordpress-logo-notext-rgb-blue

För att bygga hemsidor och webbplatser använder vi oss främst av publiceringsverktyget (CMS) WordPress som bygger på öppen källkod (open source).

WordPress är trots sin flexibilitet och rikedom på funktioner enkelt att komma igång med. Flera miljoner webbplatser och hemsidor bygger på WordPress, vilket innebär att det kontinuerligt vidareutvecklas och gör det till en framtidssäker plattform.

Strukturen och koden är från början byggd för att vara sökmotorvänlig på flera sätt – t ex är alla länkar i klartext – vilket ökar dina chanser att synas i Google.

Du kan snabbt presentera företaget och t ex nyheter, produkter och tjänster. Det Wordliknande gränssnittet gör att det bli enklare att själv uppdatera sin webb med nya texter, bilder och filer som t ex PDF:er.

WordPress administrationspanel

Vi tror på bra design och inte på färdiga mallar där man bara byter färg för olika kunder. Alla hemsidor vi gör designas individuellt för respektive kund. För att flexibelt och kostnadseffektivt kunna skapa hemsidor åt olika kunder har våra webbutvecklare utvecklat ett eget tema till WordPress.

Konsult inom WordPress

Vi kan även anlitas för konsultuppdrag för mer specifika WordPress-funktioner, d.v.s. att bygga plugins till befintliga WordPress-sajter. Vi har stor erfarenhet och kompetens på området.

Vi kan vara en del av ett större, nytt projekt där vi står för leveransen av vissa tekniska delar, eller ta hand om specifika önskemål från kunder som redan har en WordPress-lösning men som vill bygga ut den.

Några exempel på vad vi gjort:

https://medlem.hbk.se/ – medlemsregistrering med koppling till agera klubbmedlem

http://www.sju8nio.se/ – kartfunktion med snabbsökning per kommun

http://www.gashagapirar4.se/ – hemsida med intranet för lokalbokning och medlemsinfo

https://www.halmstadmilen.se/ – registrering/anmälan med integrerad kortbetalning

Exempel från Montanias egen webb:

https://www.montania.se/losningar/ – hantering av lösningar med filtreringsfunktion

https://www.montania.se/laddaner/ – hantering av uppdateringar, demo och leverans av order på produkter