Open source

För att bygga webbplatser använder vi oss av CMS:er som är baserade på öppen källkod (open source) som bl.a. WordPress. Genom att använda öppen källkod drar vi nytta av det gemensamma utvecklingsarbete som görs av många människor världen över.

Utvecklingen av stora open source-projekt är väldigt marknadsdriven. De har många användare världen över och många duktiga och motiverade utvecklare som bidrar med vidareutveckling, tilläggsfunktioner och felavhjälpning, och som följd av detta blir systemen utsatta för granskning från många utvecklares ögon vilket säkerställer en hög kvalitet, god säkerhet och bra prestanda.

Den stora mängden företag som använder systemen borgar också för en fortsatt vidareutveckling. Vi arbetar med öppen källkod för att det ger flexibilitet, låg kostnad för våra kunder och obundenhet av enskilda leverantörer.