Meny

Agera Medlem

Agera Medlem är ett modernt medlemssystem gjort för snabba kommunikationssätt och för att öka medlemsantalet.

Kombinationen medlemsportal på webben, e-avier, kortbetalning och Swish Handel ger förutsättningar att aktivt värva nya medlemmar och ökar chansen till ett snabbt tecknande av medlemskap.

Agera Medlem kan exportera medlemsuppgifter till både Studentkortet och Mecenat vilket ger studenterna fler och bättre rabatter och stärker kårens erbjudande.

Agera Medlem kan både läsa in från LADOK och ta emot nya medlemmar direkt på webben i Medlemsportalen.

Agera Medlem har funktioner för att stödja lagstiftningen kring personuppgifter reglerat i GDPR så som behörighetskontroll, kryptering, funktionalitet för gallring av personuppgifter samt möjlighet att få ut registerutdrag om en person.

Här finns en demo av Medlemsportalen.

Har du frågor om Agera Medlem?

Medlemsregister för studentkårer – gjort för moderna kommunikationssätt

Funktioner Agera Medlem

 • Medlemsportal på webben
 • Bannerplatser
 • Sektionshantering
 • Kortbetalning, OCR-nummer och Swish Handel
 • Skicka E-avier
 • Studentkortet och Mecenat
 • Mobilanpassad medlemsportal
 • GDPR

 • Snabbetalning på webben
 • Gåvo- och stödmedlemmar
 • Flerterminsavgifter
 • Bekräftelse via mejl eller SMS
 • Inbetalningar och bokföringsunderlag
 • Flerspråkshantering
 • Eventhantering

Medlemsportal på webben – studenten kommer alltid åt både historiska och nya avier. Medlemsportalen används med fördel också till att kommunicera andra saker med studenter, t ex om de vill ha medlemsutskick, kårtidning eller information om nya studentrabatter. Studentkåren kan inne i Agera Medlem ändra på texter i webbportalen. Medlemsportalen har även stöd för bannerplatser som kåren kan sälja till sina samarbetspartners. Möjlighet att låta student välja Sektion direkt i Medlemsportalen.

Snabbt avslut med nya medlemmar – i Medlemsportalen kan era nya medlemmar registrera sig rakt in i systemet och direkt vid registrering betala.

Betalsätt – i Medlemsportalen kommer studenten dygnet runt åt avier och kan betala både med kort, OCR-nummer och Swish Handel.

Spara utskickskostnader – med säljande och snyggt grafiskt utformade e-avier kan ni både minska utskickskostnader och öka medlemsantalet. E-avier möjliggör att man kan göra många utskick från medlemsregistret och rikta dem till vissa grupper av studenter. Man kan också göra vanliga e-postutskick, t ex informationsmail direkt från systemet.

Studentkortet och Mecenat – Agera Medlem kan exportera medlemsuppgifter direkt till båda rabattgivarna Studentkortet och Mecenat. Att erbjuda era medlemmar mer än en typ av rabattkort ger studenterna fler och bättre rabatter, vilket stärker kårens erbjudande och kan generera fler kårmedlemmar samt stärker också kårens ställning som en oberoende organisation. Det är enkelt att erbjuda båda korten parallellt. Agera Medlem håller reda på och kan enkelt exportera en fil med de som ska ha Studentkortet och/eller ett Mecenatkort, även hantering av olika Mecenatkort t ex ett för registrerade studenter och ett för medlemmar i kåren.

Mobilanpassad medlemsportal – gör det enkelt för studenterna att betala medlemsavgiften på språng.

GDPR – för att stödja lagstiftningen kring personuppgifter reglerat i GDPR finns funktioner så som loggning, åtkomst- och behörighetskontroll, kryptering, funktionalitet för gallring av personuppgifter samt möjlighet att få ut registerutdrag om en person.

Snabbetalning på webben – gör att man enkelt kan bli medlem även om man ännu inte finns i Ladokfilen. Också perfekt för hantering av gåvo- och stödmedlemmar.

Flerterminsavgifter – ni kan välja mer än en termin ni vill koppla till avgiften för tecknande av medlemsskap

Möjlighet till bekräftelse via mejl eller SMS till student när de har betalat (för SMS-tjänsten krävs särskilt tecknad tjänst).

Minimera okopplade betalningar – Medlemsportalen tillåter inte felinskrivningar när studenten gör val av avgiftstyp vilket gör att fel-/okopplade betalningar minskar eller försvinner helt.

Inbetalningar och bokföringsunderlag – Agera Medlem har genomtänkt hantering av felaktiga betalningar där diffar kan avskrivas eller styras in på rätt konto i bokföringen. Det finns stöd för både Inbetalningsservice OCR och Bankgiro Inbetalningar.

Flerspråkshantering – hanterar både svenska och engelska på e-avier och i Medlemsportalen

Merförsäljning med Eventhantering – Med ”Event” kan kåren enkelt nå ut med och sälja biljetter till evenemang t ex olika sittningar. Alla aktuella event visas under ett eget menyval och man kan direkt anmäla sig själv eller en gäst och betala med kort. Anmälan kommer direkt in i Agera Medlem, där studentkåren kan se och skriva ut deltagarlistor.

Vi vill ha nöjda studentkårer som både tycker att vi ger bra service, lyssnar och försöker modernisera sättet att arbeta.

Kontakta Montania på 035-13 68 00 eller info@montania.se för mer information och en demovisning.

Ring 035-13 68 00 för rådgivning, beställning eller support

Kontakta oss

Bilder från Agera Medlem

Studentkortet samlar all info

Skapa och publicera era event

Avi med terminsavgift

Copyright © Montania System AB · Använder WordPress.