Vi har stor erfarenhet av webbutveckling med Lasso där vi använder MySQL eller FileMaker som databas.

Genom vårt program ”Lasso Expert” har vi anlitats av ett trettiotal företag och organisationer.

Uppdragen brukar innebära ett eller flera av följande moment:

• Rådgivning kring webbplattformar
• Initialt dra upp riktlinjer för ett utvecklingsprojekt
• Tekniska frågor kring hela webbplattformen
• Säkerhetsfrågor kring webbplattformen
• Bollplank under utvecklingsprojekt
• Bygga vissa ”svåra” delar av systemen
• Lösning av specifika problem i koden
• Utbilda organisationen

Vi ligger också bakom ett ramverk – Knop – som omnämns här.

Våra uppdragsgivare är allt från tidningar och stora industriföretag till universitet och andra webbutvecklare. Att många uppdragsgivare är utländska (amerikanska) företag som ”letat upp oss” ser vi som ett bevis på att våra kunder är nöjda.

Vår webbansvarige – den internationellt erkände Johan Sölve – håller i trådarna kring Lasso Expert.