Vi har arbetat med FileMaker för systemlösningar i många år och är medlemmar i FileMaker Solutions Alliance.

Själva FileMaker-plattformen är ett kraftfullt och användarvänligt program för att skapa anpassade system och appar. FileMaker är plattformsoberoende och kan köras på Mac, Windows, iPad, iPhone och webben.

Vi använder FileMaker för att bygga affärssystem eftersom det ger våra kunder en oslagbar kombination av möjlighet till anpassning, enkelhet i användning och avancerade funktioner.

Utifrån vår egen plattform – Agera – har vi lanserat bland annat  affärssystem, integrerad e-handel, annonsbokning och medlemsregister. Det ger oss kontinuerlig feedback från en större mängd kunder.

När vi ska bygga en kundanpassad lösning försöker vi alltid att utgå från vår Agera-plattform. Genom att göra det får kunden en stabil och beprövad plattform med många grundfunktioner och vi sparar mycket utvecklingstid vilket ger våra kunder lägre kostnader. Du kan ha systemen på en egen server men de flesta kunder kör den i vårt ”moln”.

För att koppla FileMaker till webben använder vi PHP eller Lasso.

Du kan även köpa FileMaker-licenser av oss, kontakta vårt kundcenter för mer information.