Meny

Speditionssystem

Åt ett speditionsföretag har vi byggt ett speditionssystem som bygger på vårt affärssystem Agera Affärsstöd.

Företaget ligger i Helsingborg varifrån lastbilsflottan dirigeras och administreras. De bedriver trafik mellan Sverige och de flesta länderna på kontinenten, med tyngdpunkt på Tyskland och Beneluxländerna.

Kundens bakgrundsbehov

Faktureringen tog lång tid och krävde mycket specialkunskap för att göra. Därpå krävdes det mycket dubbelarbete för att t ex få fram lönsamheten per spedition.

Montanias lösning

Allt dubbelarbete är borta i det nya systemet. Faktureringen är enkel att göra, samtidigt får kunden direkt överblick över intäkter och kostnader och därmed lönsamhet per spedition.

Systemets anpassade delar

Speditionssystemet bygger på Montanias Agera Affärsstöd som anpassats för att hantera företagets speditionsverksamhet.

  • Speditionsmodul där varje rundtur registreras och innehåller information om vilken trailer som används, vilken färjetransport de ska åka med, färje- och åkarkostnader, samt kilometer för rundturen.
  • På speditionskortet får man också överblick över de olika import- och exportuppdrag som ingår i rundturen och kan direkt se de olika intäkter och kostnader som hör till speditionen, t ex för färjor och vägskatter, och se resultatet för speditionen.

Teknik

FileMaker

Copyright © Montania System AB · Använder WordPress.