Meny

Resursbokning

Till Malmö Stadsbibliotek har vi byggt ett resursbokningssystem.

Malmö Stadsbibliotek öppnades 1905. Biblioteket är gjort för att ströva och vara i. Det finns flera hundra sittplatser för studier, läsning och samtal.

Kundens bakgrundsbehov

Malmö stads stadsbibliotek efterfrågade ett bokningsystem som kunde hantera sina publika datorer

Montanias lösning

Montania tog fram en lösning så att allmänheten kan boka en dator antingen via en bokningsterminal i biblioteket eller via internet. Ett kvitto skrivs ut för att bekräfta bokningen och fungerar även som ett bevis att man bokat datorn. Systemet är kopplat mot bibliotekets utlåningssystem och man måste ha ett bibliotekskort för att kunna boka en dator. Systemet väljer automatiskt utifrån datum och tid en ledig dator så att belastningen på datorerna blir jämn.

Systemet hanterar:
– Inställningar för öppettider i perioder och enskilda dagar
– Möjlighet att lägga till fler och göra datorer obokningsbara för underhåll etc.

Teknik

Lasso & MySQL

Copyright © Montania System AB · Använder WordPress.