Schemaläggningssystem för vårdcentral

Amadeuskliniken är en privat driven vårdcentral inom Region Halland med flera vårdcentraler i Halmstad. Amadeuskliniken var i behov av att effektivisera arbetet med att schemalägga personalen på sina anläggningar runt om i Halmstad. Med flera anläggningar och expanderad personalstyrka behövdes ett system för att kontrollera att det finns tillräckligt med personal för att täcka verksamhetens […]