Meny

Schemaläggningssystem för vårdcentral

Amadeuskliniken är en privat driven vårdcentral inom Region Halland med flera vårdcentraler i Halmstad.

Amadeuskliniken var i behov av att effektivisera arbetet med att schemalägga personalen på sina anläggningar runt om i Halmstad. Med flera anläggningar och expanderad personalstyrka behövdes ett system för att kontrollera att det finns tillräckligt med personal för att täcka verksamhetens behov.

Montania har levererat ett skräddarsytt webbsystem för schemaläggning, ledighetshantering och personalregister. Personalen ges en personlig inloggning för att kunna ta del av sitt eget arbetsschema, ansöka om ledighet och hålla sina uppgifter i personalregistret aktuella.

Genom att i förhand lägga upp arbetspass i systemet och ange vilka i personalen som kan jobba vilka arbetspass görs processen att lägga ett schema för personalen mer effektiv. Systemet hanterar även behovsplanering och ger direkt feedback hur ändringar i planeringen slår mot hur behovet i verksamheten ser ut.

Genom att personalen själva kan logga in och lägga in sina önskemål om frånvaro och semester får Amadeuskliniken ett enkelt flöde för att granska och hantera ledighet. Systemet visar direkt eventuell överlappande planering vid ledighetsansökan.

Copyright © Montania System AB · Använder WordPress.