Affärssystem Profilreklam

Helhetslösning för företag inom varumärkesvård och profilprodukter. Till ConEra som jobbar med aktiv varumärkesvård har vi levererat en helhetslösning. Med endast mycket små anpassningar av standarddelar har ConEra fått en lösning som optimerar hela processen från sälj och kalkyl till order, lager, fakturering och bokföring och uppföljning av TB. Mycket av ConEras affärer är projektförsäljning […]