Meny

Affärssystem Profilreklam

Helhetslösning för företag inom varumärkesvård och profilprodukter.

Till ConEra som jobbar med aktiv varumärkesvård har vi levererat en helhetslösning.

Med endast mycket små anpassningar av standarddelar har ConEra fått en lösning som optimerar hela processen från sälj och kalkyl till order, lager, fakturering och bokföring och uppföljning av TB.

conera_order_kalkyl

Mycket av ConEras affärer är projektförsäljning där en artikel mot kund består av många olika inköp för ConEra. Genom att säljarna direkt på ordern kan skriva in vilka olika inköp som behöver göras får man ordning på både kalkylen, uppföljning av TB och periodisering av ekonomin. Utifrån ordern kan sen beställningar till leverantörer skapas.

Lösningen innehåller följande delar:

  • Säljstöd med kalender och korrespondens
  • Order, lager och logistik
  • Fakturering och kundreskontra
  • Leverantörsreskontra
  • Bokföring
  • Mindre anpassningar för att passa ConEras arbetssätt

Lösningen består av våra produkter Agera Affärsstöd och StepOne Integra 5 som integrerats. Därmed har ConEra fått en lösning som stöder hela verksamheten.

Copyright © Montania System AB · Använder WordPress.