Meny

Webbaserat system för resultatinsamling

Vi har under våren fått i uppdrag att utveckla ett webbaserat system för insamling av resultaten i grundskolans nationella prov. Resultatinsamlingen gäller i vissa ämnen i åk 6 och 9.

Uppdragsgivare är de universitet som konstruerat de olika nationella proven. Systemet togs fram på kort tid och har varit väldigt uppskattat av lärare och provkonstruktörer.

Huvudsyftet med resultatinsamlingen har varit att ge provkonstruktörerna ett underlag till utvärdering av de nationella proven. Även lärarna har fått hjälp av systemet med den relativt komplicerade provbetygsberäkningen, och har enklare kunnat jämföra sin klass resultat med resten av landet.

Nationella prov

Visualisering av elevens provresultat i geografi

Copyright © Montania System AB · Använder WordPress.