Nu är Montania FileMaker 11-certifierade

FileMakercertifiering är den officiella kompetensstämpeln från FileMaker Inc. Certifiering är din garanti att du anlitar en erfaren FileMakerutvecklare som har teknisk kännedom om samtliga FileMakerprodukter och har klarat certifieringsprovet ”Developer Essentials for FileMaker”.