Vi har fått uppdraget att bygga ett system åt Rejmes Transportfordon som ska effektivisera deras ombyggnadsprojekt av lastbilar.

Systemet kommer att hålla reda på lastbilarna och de olika kostnader som uppstår i projekten.

Systemet byggs på Montanias Agera-plattform och levereras under mars.