Meny

TEK Halmstad: Affärssystem med kursbokning och webb

Vi har fått uppdraget att under våren bygga ett kundanpassat affärssystem åt Teknik och Kompetenscentrum (TEK) i Halmstad.

Systemet kommer att hantera hela kedjan från kurser och kursanmälningar till offerter, fakturering och ekonomi. Montania utvecklar också en ny hemsida så att TEK:s webb blir helt integrerad med affärssystemet. Kunderna kan själva gå in på hemsidan och anmäla sig och se vilka kurser de deltagit i tidigare.

Systemet byggs utifrån Agera Affärsstöd och dess integrerade e-handelsmodul som gör webben till en naturlig del av affärsprocesserna.

Nedan är ett grovt utkast till en av dialogerna i systemet.

Copyright © Montania System AB · Använder WordPress.