Meny

Utbildning, kursbokning & logistik

Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter (EUU) www.euu.se erbjuder elteknikbranschen prisvärda, målgruppsanpassade utbildningar och seminarier.

EUU har ett omfattande utbud av kurser. Eftersom kurserna hålls runt om i landet i olika lokaler krävs det också att EUU har ordning på lokalbokningar och lärare.

EUU själva tar fram och lagerhåller både utbildningsmaterial och teknisk utrustning vilket innebär en sofistikerad logistik från huvudkontoret.

Kursinmatning i kundanpassad Agera Affärsstöd för EUU

Affärssystem för utbildningsföretag

EUU hanterar hela sin verksamhet med utbildningar och logistik i en anpassad version av  Agera Affärsstöd där de förutom själva kurserna och deltagarna även hanterar den omfattande lager- och logistikhanteringen. Lagret hanterar även sammansatta artiklar, t ex inlagor och pärmar till kursmaterial.

Lösningen innehåller bl.a följande delar:

 • Kalkyler för nya schemalagda kurser
 • Kalkyl och offert på kundanpassade utbildningar
 • Hantering av affärsområde, ämnen, kurser, kursmoment och kurstillfälle
 • Hantering av deltagare, lokaler, lärare vid kurser som är uppdelade på olika moment vid olika tidpunkter
 • Anmälningar och deltagare, hantering av väntelista
 • Lager och logistik av kursmaterial inkl hantering av sammansatta artiklar
 • Utskicksmodulen för HTML-mail för informationsmail direkt från affärssystemet
 • Skicka SMS direkt från affärssystemet, t ex till lärare vid inställd kurs
 • Bokning av lokaler och lärare till kurstillfälle
 • Budget med automatisk uppföljning på olika nivåer såsom affärsområde och enskild kurs
 • Fakturering och kundreskontra
 • Leverantörsreskontra och bokföring
 • Webben med kursanmälan är integrerad med affärssystemet

Teknik

 • FileMaker

Copyright © Montania System AB · Använder WordPress.