Meny

Abonnemang och serviceavtal

Levande Interiör AB är ett företag som dels levererar fruktkorgar och dels hyr ut växter och akvarier för en trivsammare miljö.

Levande Interiör behövde ett komplett affärssystem, dels en systemdel som kan hantera abonnemangen på fruktkorgar och dels en systemdel för växtinredning som hanterar serviceavtalen för växter och akvarier.

Montania har levererat en kundanpassad version av affärssystemet Agera Affärsstöd. Systemet innehåller kundstöd, abonnemangshantering, serviceavtal, beställningar, artikel- och lagerhantering, order och leveranser, fakturering och kundreskontra. Systemet har även stöd för Svefaktura.

Levande Interiör får en helhetsbild av kunden i systemet och systemdelarna samverkar, t ex om en kund flera abonnemang och/eller serviceavtal så samlingsfakturerar systemet det automatiskt.

 Exempel från abonnemangshantering

 • Hantering av inköp av varor baserat på antal fruktkorgsabonnemang
 • Abonnemangshantering med olika leveranser för olika veckor och olika dagar
 • Hantering av avvikelser under t ex semesterperioder
 • Hantering av stafflade priser beroende på antal abonnemang
 • Planering av rutter/leveransrunda för utkörning
 • Framtagning av packlistor för respektive leveransrunda
 • Samlingsfakturering

Exempel från serviceavtal

 • Hantering av serviceavtal
 • Kunder kan ha flera serviceavtal med olika innehåll och priser
 • Kunder kan ha olika faktureringsintervall och samlingsfakturering
 • Varje avtal kan ha olika serviceintervall och olika tidsåtgång per tillfälle
 • Varje serviceavtal kan planeras och knytas till tekniker
 • Hantering av garantiåttagande och tillkommande kostnader
 • Checklistor och tidsåtgång i teknikernas iPhone
 • Även garantiåtgärder och tilläggsdebiteringar kan teknikern fylla i direkt i sin iPhone

Teknik

 • FileMaker
 • FileMaker Go för iPhone/iPad

Copyright © Montania System AB · Använder WordPress.