Kolla mailen (beta)

Här kan du kontrollera om ett domännamn är korrekt konfigurerat för att mail ska kunna skickas med hög leveransbarhet från Montanias system.

Notera att ett positivt resultat här inte innebär någon garanti för hög leveransbarhet, de kontroller som görs här är endast det som behöver ställas in i DNS-systemet.

Komplettera gärna med ett testmail till en tjänst som bedömer leveransbarhet, t.ex. mail-tester.com

Observera att dessa kontroller fokuserar på användning Montanias infrastruktur för att skicka mail. Kontroll av DKIM ger missvisande resultat om man skickar mail via andra leverantörer.