Fikaberäknare Deluxe v2

Här blir det fika för AES, AH, AR, CLI, DH, JB, JF, JS, LD, LK, MB, PH, RA, RJ, SB, SP, TP