Fikaberäknare Deluxe v2

Här blir det fika för AES, AH, DH, HLI, JF, JS, LD, MB, PH, SP