Fikaberäknare Deluxe v2

Här blir det fika för AES, AH, AR, DH, HLI, JB, JF, JS, LD, LK, MAB, MB, PH, SB, SP, TP