Digitalisering och IT-säkerhet

Många bedömare, bland andra analysföretagen Radar samt Gartner, är enligt IDG.se överens om att  förmåga inom digitalisering och automatisering kommer att avgöra vilka som blir vinnare och förlorare under 2023.

Vikten av digitalisering är stor i alla branscher och bör inte påverkas av alltför stor försiktighet under året, eftersom företag kan använda digitaliseringen för att möta den ekonomiska turbulensen. IT och automatisering kan användas för att bygga bort inflationspåverkan i förädling och processer.

Källa: https://www.idg.se/