Distributör norden

Trigono AB – trigono.se – är en distributör av både hård- och mjukvara i hela norden. Försäljningen sker både via grossister, återförsäljare och i viss mån direkt mot slutkund. Produkterna köps in från stora internationella leverantörer som Sony och FileMaker. Sortimentet ändras snabbt så Trigono måste med kort varsel få ut många nya artiklar i olika kanaler. Därför […]

Grossist smycken

Robert Friman & Co AB är ett grossistföretag inom modesmycken och silver där försäljning sker hos ett stort antal butiker runt om i Skandinavien. Robert Friman & Co ville effektivisera hela flödet från inköp till order, lager och fakturering. Företaget har ca 10 000 artiklar som ständigt förändras eftersom företaget snabbt tar upp nya trender […]

Livsmedelsimport

Affärssystemet Agera Affärsstöd med branschanpassningar Uppdragsgivare Maison Le Gros AB är ett företag som direktimporterar färska, högkvalitativa råvaror från Frankrike och säljer till restauranger och butiker. www.legros.se Maisons primära behov var: Råvarupriser som räknas  fram löpande utifrån aktuella inköpskostnader och önskad marginal Möjlighet att samla alla order från olika kunder och automatiskt skapa en beställning […]