Montania System AB

Smarta webb & affärssystem

Agera Uppdragsutbildning

Agera Uppdragsutbildning är framtaget tillsammans med Högskolan i Halmstad och gör det enkelt att planera, kalkylera och hålla ordning på sina uppdragsutbildningar

Agera Uppdragsutbildning ger stor tidsbesparing och minskar felkällorna genom att exempelvis hantera:

 • Kunder – alla uppdrag samlas på kundkortet så att du får överblick.
 • Kurser – omfattning, kod, antal deltagare mm.
 • Kalkyl & kostnader – uppgifter om examinator, personal och personalkostnad, resekostnader, traktamente mm.
 • Uppdrag – lägg in t ex vilken kund uppdraget avser, vilken sektion som ska genomföra utbildningen, arbetsbeskrivning och mål.
 • Internavtal – ange vilka som är avtalsparterna i internavtalet som tecknas med respektive sektion.
 • Offert- och avtalstexter – offerera med t ex fasta inledande och avslutande texter samt avtalsvillkor för dina utskifter.
 • Faktureringsunderlag – bestäm villkor för faktureringsintervall och belopp per tillfälle.

Kurs i Agera Uppdragsutbildning

För att planera och kommunicera både internt och med beställaren finns exempelvis följande utskrifter:

 • Avtal
 • Underlag kursbevis
 • Planeringsgodkännande
 • Uppdrag
 • Offert missiv
 • Underlag till examinator
 • Faktureringsunderlag
 • Internavtal

Agera Uppdragsutbildning går att få i fleranvändarversion så att flera samtidiga användare kan administrera och komma åt samma information. Kontakta oss för prisförslag på önskat antal användare och upplägg.

Montania System AB