Montania System AB

Smarta webb & affärssystem

Agera Annonsbokning

Agera Annonsbokning är ett affärssystem för dig som planerar annonsförsäljning och bokning av annonser för tidskriftsutgivning. Agera Annonsbokning innehåller Säljstöd, Order, Planering och Fakturering.

Med Agera får du möjlighet att lägga upp dina tidningar med utgivningsplan, annonsstorlekar och priser (både millimeter och moduler). Du håller enkelt reda på t ex vilket annonsutrymme som finns kvar att sälja, om material inkommit och kundens faktureringsintervall. Efter fakturering kan du ta ut ett bokföringsunderlag som du kan läsa in i valfritt bokföringsprogram.

Med Agera Annonsbokning kan du bl a:

  • Se alla kundaktiviteter
  • Följa annonsprocessen
  • Följa bokat utrymme
  • Repetera införande
  • Få kontroll över inkommet material
  • Maila ut materialpåminnelse
  • Fakturera per utgivning, månadsvis eller direkt
  • Se kundens annons i pdf-filer

En av de grundläggande delarna i Agera Annonsbokning är planeringslistan. I planeringslistan får du en bra översikt. Du kan bl a se vad som är bokat på en tidning, plats, rubrik, belopp och i vilken fas ordern befinner sig dvs om den är godkänd, om ni har fått annonsmaterial och om den är fakturerad.

En annan viktig del av systemet är faktureringen. Programmet kan automatiseras så att det själv kan hålla reda på hur olika kunder och order ska faktureras. Det finns även påminnelsehantering.

Agera Annonsbokning fungerar för både Mac och Windows och du hyr systemet med förmånligt avtal. Fördelarna med att hyra är att du binder dig endast för 12 månader. I hyresavtalet ingår programsupport, drift, server och backup. Du installerar endast era klienter.

Kontakta Montania för hyrpriser på det antal användare du är intresserad av.

Montania System AB